ona
ALERGOLOG, PEDIATRA
Barbara Zarębska
573 375 173 /rejestracja 13-15.00 18-19.00/
alergolog@alderm.pl

DIAGNOSTYKA

PUNKTOWE TESTY SKÓRNE

Mają największe znaczenie w diagnostyce alergii IgE zależnej- chorób atopowych. Wykonywane są z alergenami wziewnymi i pokarmowymi.
Polegają na nałożeniu wyciągu alergenowego na skórę zazwyczaj przedramienia oraz nakłucia naskórka specjalnym lancetem. Odczyt wyników następuje po ok. 15 min.
Mogą być wykonywane u najmłodszych dzieci, jednak wymagają współpracy. Należy również uwzględnić, że reaktywność skóry u dzieci do 5 r.ż. może być zmniejszona.
W przypadku natywnych testów skórnych służących do wykrywania pokarmowej alergii IgE zależnej substancją testową są naturalne pokarmy.

TESTY PŁATKOWE

Polegają na założeniu substancji testowej na skórę zazwyczaj pleców za pomocą specjalnych plastrów. Są, zgodnie z zaleceniami Europejskiego Towarzystwa Wyprysku Kontaktowego, podstawowym i najważniejszym badaniem w diagnostyce alergii kontaktowej.
Wymagają minimum 3 wizyt- założenie testów, po 48 h- ściągnięcie i pierwszy odczyt, po 96h od założenia- drugi odczyt ( poniedziałek, środa, piątek). Sporadycznie wymagany jest trzeci odczyt – 7 dni od założenia.

Dostępne:
Polska Wersja Podstawowa
Zawiera 30 substancji, będących najczęstszą przyczyną alergicznego wyprysku kontaktowego w polskiej populacji.
Wersja metakrylany- paznokcie
Zawiera 13 substancji ( poliakrylanów) używanych do stylizacji paznokci metodą akrylową, hybrydową i żelową, mogących być przyczyną alergicznego wyprysku kontaktowego.

SPIROMETRIA

Badanie wydolności płuc. Podstawa rozpoznania i monitorowania leczenia astmy oskrzelowej.

BADANIE PRZECIWCIAŁ IGE

Badanie przeciwciał swoistych IgE z krwi pobranej od pacjenta. Określają poziom przeciwciał przeciw konkretnym alergenom, które mogą być odpowiedzialne za objawy chorobowe. Alternatywa punktowych testów skórnych, zwłaszcza u dzieci do 5 r.ż. Współpraca z ogólnopolską siecią laboratoriów analiz medycznych.

DIAGNOSTYKA KOMPONENTOWA (MOLEKULARNA)

Pozwala na precyzyjne stwierdzenie, które z białek alergenu jest odpowiedzialne za objawy choroby, co ma swoje implikacje kliniczne ( wskazania do odczulania, zagrożenie reakcją wstrząsową w alergii pokarmowej, alergia krzyżowa).