ona
ALERGOLOG, PEDIATRA
Barbara Zarębska
573 375 173 /rejestracja 13-15.00 18-19.00/
alergolog@alderm.pl

Alergiczny nieżyt nosa

Zespół objawów ze strony błony śluzowej nosa wywołany ekspozycją na alergen. Charakterystyczne objawy to:
– wydzielina z nosa lub jej spływanie po tylnej ścianie gardła
– kichanie
– świąd nosa
– blokada nosa
Czynnikiem wyzwalającym są głównie alergeny wziewne, rzadziej zawodowe czy pokarmowe.
W zależności od czasu trwania objawów wyróżniamy okresowy i przewlekły ANN, natomiast w zależności od ciężkości objawów- łagodny, umiarkowany, ciężki.
Podstawą diagnostyki, oprócz badania podmiotowego i przedmiotowego, są punktowe testy skórne.

Alergiczny nieżyt spojówek

Zespół objawów ze strony spojówek – świąd, łzawienie, zaczerwienienie, pieczenie. Najczęściej towarzyszy objawom alergicznego nieżytu nosa. Czynnikiem wyzwalającym są głównie alergeny wziewne, rzadziej zawodowe czy pokarmowe.
Podstawą diagnostyki, oprócz badania podmiotowego i przedmiotowego są punktowe testy skórne.

Astma oskrzelowa

Astma jest przewlekłą chorobą zapalną dróg oddechowych, z towarzyszącą nadreaktywnością oskrzeli, objawiającą się : epizodami świszczącego oddechu, dusznością, uczuciem ściskania w klatce piersiowej oraz kaszlem. Objawy występują szczególnie w nocy lub nad ranem i ustępują samoistnie lub pod wpływem leczenia.
Podstawą diagnostyki jest badanie podmiotowe, przedmiotowe oraz spirometria. Uzupełnieniem są indywidualnie dostosowane do każdego pacjenta badania dodatkowe ( punktowe testy skórne, rtg klatki piersiowej, itp.).

Atopowe zapalenie skóry

AZS to choroba zapalna skóry, której podstawowymi objawami są:
– uporczywy świąd
– przewlekły i nawrotowy charakter
– typowa lokalizacja zmian skórnych w zależności od wieku pacjenta
Często objawami towarzyszącymi jest suchość i nawracające zakażenia skóry.
Rozpoznanie choroby jest na podstawie obrazu klinicznego. Badania dodatkowe, dobrane indywidualnie do konkretnego pacjenta, służą rozpoznaniu czynnika zaostrzającego przebieg choroby ( punktowe testy skórne, natywne testy punktowe, testy płatkowe, itp.).
Podstawą leczenia jest odpowiednia intensywna pielęgnacja skóry.

Pokrzywka

Choroba skóry o bardzo złożonej etiopatogenezie, której typowym i podstawowym wykwitem jest bąbel pokrzywkowy- nagle, szybko powstający i ustępujący w ciągu 24 h bez pozostawienia śladu. Jednak zmiany mogą dalej pojawiać się w innej lokalizacji. Zazwyczaj towarzyszy im uczucie świądu/ pieczenia. Dodatkowo może występować obrzęk tkanki podskórnej tzw. obrzęk naczynioruchowy. Pokrzywka może być również składową uogólnionej reakcji alergicznej.
Ze względu na złożoną etiopatogenezę, badania diagnostyczne są indywidualnie dostosowane do pacjenta, po zebraniu szczegółowego wywiadu i badaniu przedmiotowym.

Wyprysk kontaktowy

Choroba zapalna skóry, w której zmiany( różne w zależności od fazy choroby: rumień, grudki, pęcherzyki, nadżerki, strupy, złuszczanie, liszajowacenie zmian) powstają pod wpływem kontaktu skóry z czynnikami środowiskowymi . Zazwyczaj kontaktu bezpośredniego, ale możliwa jest również droga powietrznopochodna- aerozole, olejki eteryczne, pyły.
Wyróżniamy różne postaci: alergiczny, z podrażnienia, proteinowy.
Podstawą i złotym standardem w diagnostyce są, oprócz badania podmiotowego i przedmiotowego, są płatkowe testy skórne.

Alergia pokarmowa

Nadwrażliwość pokarmowa- czyli zespół objawów chorobowych występujący po spożyciu pokarmu (w dawkach dobrze tolerowanych przez osoby zdrowe) w sposób powtarzalny- może mieć różne przyczyny i mechanizmy. Jeśli u podłoża nieprawidłowej reakcji zaangażowany jest układ immunologiczny rozpoznajemy alergię pokarmową.
Objawy alergii pokarmowej mogą dotyczyć jednego narządu, układu ale również mogą być reakcją uogólnioną. Najczęściej objawy dotyczą: skóry, układu pokarmowego, układu oddechowego.
Diagnostyka, ze względu na szeroką gamę objawów oraz różne mechanizmy reakcji, jest indywidualnie dostosowana do pacjenta. Zastosowanie mają punktowe testy skórne- również z użyciem natywnych pokarmów, swoiste przeciwciała IgE w surowicy krwi, diagnostyka komponentowa,czasem atopowe testy płatkowe, diety eliminacyjne i prowokacyjne.

Obrzęk naczynioruchowy ( Quinckego)

Jest to obrzęk tkanki podskórnej lub podśluzowej. Najczęściej współistnieje z pokrzywką, ale może również występować bez zmian skórnych jako wrodzony, nabyty czy polekowy. Obrzęk najczęściej pojawia się w obrębie układu oddechowego i pokarmowego- czerwieni wargowej, jamy ustnej, gardła, krtani.
Wymaga wnikliwej diagnostyki dostosowanej indywidualnie do każdego pacjenta.

Anafilaksja

Ciężka, szybko rozwijająca się i potencjalnie zagrażająca życiu uogólniona reakcja będąca skutkiem nadwrażliwości alergicznej ( głównie: leki, pokarmy, jad owadów błonkoskrzydłych, lateks) lub niealergicznej ( leki, środki kontrastowe stosowane do badań obrazowych).
Głównie objawy dotyczą:
– skóry i tkanki podskórnej: pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy, rumień
– układu oddechowego: chrypka, świst krtaniowy, kaszel, świsty, duszność, nieżyt nosa
– układu pokarmowego: nudności, wymioty, bóle brzucha , biegunka
– układu krążenia- zasłabnięcie, omdlenie, spadek ciśnienia tętniczego krwi.
Ze względu na potencjalne zagrożenie życia wymaga pilnej i wnikliwej diagnostyki celem identyfikacji czynnika sprawczego.

Alergia na jad owadów błonkoskrzydłych

W przypadku uczulenia na jad osy czy pszczoły, po użądleniu rozwija się reakcja anafilaksji o różnym stopniu ciężkości. W Polsce dostępna jest immunoterapia na jad w/w owadów. Pacjent powinien być również zaopatrzony w leki ratujące życie.